Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Sở Thông tin và Truyền thông

Chi tiết bài viết Chuyên mục đấu thầu

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá

          Tên đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

          Địa chỉ: Số 12, đường Trần phú, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

          2. Tên tài sản bán đấu giá

          Xe ô tô (12 chỗ), biển số 66A – 001.61, nhãn hiệu TOYOTA, số loại HIACE, màu ghi hồng.

          3. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 46.800.000 đồng (Bốn mươi sáu triệu tám trăm ngàn đồng)

          4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá

          Việc tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và đáp ứng các điều kiện sau:

            - Có hội trường diện tích từ 120 trở lên và cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc tổ chức đấu giá chuyên nghiệp đối với loại tài sản đấu giá.

           - Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

          - Chứng minh cụ thể về năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong việc tổ chức, điều hành đấu giá tài sản bằng các hợp đồng dịch vụ và hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có hiệu quả thiết thực; cung cấp biên lai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 03 năm gần nhất, mỗi năm từ 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) trở lên.

      - Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản thực hiện theo Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017.

          - Tổ chức đấu giá có tối thiểu 5 đấu giá viên (đã tham gia đóng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp), trong đó, phải có 01 đấu giá viên có kinh nghiệm từ 10 năm trở lên, được thành lập theo quy định của pháp luật và có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

          - Trường hợp các tổ chức đấu giá tài sản ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau đăng ký tham gia và đáp ứng đủ các tiêu chí theo yêu cầu, thì đơn vị sẽ ưu tiên cho tổ chức đấu giá có trụ sở tại địa phương.

          5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

          - Thời gian: từ 13 giờ 30 phút ngày 15/3/2022 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 24/3/2022.

              - Địa điểm: Nộp hồ sơ ký tham gia qua đường Bưu điện. (Địa chỉ: Số 12, đường Trần phú, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773. 873999.) 

 

Thúy Kiều.