Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu dự án: Thiết lập cụm thông tin cơ sở tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà.

Chi tiết bài viết Chuyên mục đấu thầu

Thông báo mời thầu dự án: Thiết lập cụm thông tin cơ sở tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà.

TÊN GÓI THẦU: Gói số 2: “Mua sắm, lắp đặt thiết bị cho cụm thông tin cơ sở”.

Nội dung:

- Mua sắm, lắp đặt thiết bị: Trang bị 01 hệ thống màn hình điện tử ngoài trời, sử dụng công nghệ Led Diode gồm 02 màn hình Led, mỗi màn hình có diện tích 30m2;

- Phần xây dựng: Xây dựng 01 hệ thống móng, trụ (loại 1 chân trụ), khung giá đỡ cho hệ thống màn hình Led.

Thuộc dự án: Thiết lập cụm thông tin cơ sở tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà.

Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình               Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi (qua mạng).

Thời gian phát hành E-HSMT: Từ 21 giờ 48 phút, ngày 16/10/2020 đến 09 giờ 00 phút, ngày 27/10/2020.

Địa điểm phát hành E-HSMT: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp. Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT, Số điện thoại: 02773873999, Fax: 0277 3873999, Email: stttt@dongthap.gov.vn.

Giá bán một bộ E-HSMT: Hồ sơ mời thầu được phát hành miễn phí trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Thời gian đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 27/10/2020.

Thông báo có hiệu lực từ ngày: 16/10/2020.

                             

                                                                                        Thúy Kiều.