Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn dự toán: Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho 08 xã biên giới

Chi tiết bài viết Chuyên mục đấu thầu

Thông báo mời thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn dự toán: Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho 08 xã biên giới

TÊN GÓI THẦU: Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho 08 xã biên giới

Nội dung: Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho 08 xã biên giới

Thuộc dự toán: Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho 08 xã biên giới.

Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp từ Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn (qua mạng).

Thời gian phát hành E-HSCG: Từ 20 giờ 52 phút, ngày 01/12/2020 đến 08 giờ 00 phút, ngày 7/12/2020.

Địa điểm phát hành E-HSCG: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp. Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT, Số điện thoại: 02773873999, Fax: 0277 3873999, Email: stttt@dongthap.gov.vn.

Giá bán một bộ E-HSCG: Hồ sơ mời thầu được phát hành miễn phí trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Thời gian đóng thầu: 08 giờ 00 phút, ngày 7/12/2020.

Thông báo có hiệu lực từ ngày: 01/12/2020.

                             

                                                                                        Thúy Kiều.