Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng và phụ kiện

Chi tiết bài viết Chuyên mục đấu thầu

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng và phụ kiện

TÊN GÓI THẦU: Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng và phụ kiện.

Nội dung: Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng và phụ kiện.

Thuộc dự toán: Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng và phụ kiện.

Nguồn vốn: Kinh phí quản lý hành chính đã giao dự toán năm 2021.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh (qua mạng).

Thời gian phát hành E-HSMT: Từ 16 giờ 50 phút, ngày 31/5/2021 đến 10 giờ 30 phút, ngày 11/6/2021.

Địa điểm phát hành E-HSMT: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp; Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT, Số điện thoại: 02773873999, Fax: 0277 3873999, Email: stttt@dongthap.gov.vn.

Giá bán một bộ E-HSMT: Hồ sơ mời thầu được phát hành miễn phí trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Thời gian đóng thầu: 10 giờ 30 phút, ngày 11/6/2021.

Thông báo có hiệu lực từ ngày: 31/5/2021.

                           Thúy Kiều