Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự toán: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin vận hành, sử dụng hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025

Chi tiết bài viết Chuyên mục đấu thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự toán: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin vận hành, sử dụng hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025

 

TÊN GÓI THẦU: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin vận hành, sử dụng hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025

Nội dung: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin vận hành, sử dụng hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025

Thuộc dự toán: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin vận hành, sử dụng hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025

          Văn bản phê duyệt: 116/QĐ-STTTT ngày 20/8/2021, ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.

Giá gói thầu: 3.063.131.000 đồng.

Giá trúng thầu: 2.999.981.160 đồng

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Nhà thầu trúng thầu: Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông; địa chỉ: Tòa nhà VNPT, số 57 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 năm (60 tháng) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Thúy Kiều.