Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo mời thầu dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp

TÊN GÓI THẦU: Gói số 7: Xây dựng các dịch vụ nền tảng dùng chung.

Nội dung: Xây dựng các dịch vụ nền tảng dùng chung.

Thuộc dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp.

Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tập trung của tỉnh.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 19/4/2019 đến 14 giờ 30 phút, ngày 03/5/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp. Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT.

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 VNĐ

Thời gian đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 03/5/2019.

Thông báo có hiệu lực từ ngày 19/4/2019.