Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 03: Thiết bị phục vụ vận hành phần mềm, khai thác cơ sở dữ liệu

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 03: Thiết bị phục vụ vận hành phần mềm, khai thác cơ sở dữ liệu

- Gói số 03: Thiết bị phục vụ vận hành phần mềm, khai thác cơ sở dữ liệu.

- Dự án Hệ thống thông tin ngành Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ Thành Thuận Phát; địa chỉ: 160/33/30G, Bùi Đình Túy, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

- Giá trúng thầu: 640.280.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (được tính liên tục cả ngày nghỉ, lễ theo quy định).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.