Xuất bản thông tin

null Thông báo tiếp tục phát hành E-HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu

Chi tiết bài viết Chuyên mục đấu thầu

Thông báo tiếp tục phát hành E-HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu

 

 

 

 

- Tên gói thầu: Gói số 2: “Mua sắm, lắp đặt thiết bị cho cụm thông tin cơ sở”.

- Nội dung:

+ Mua sắm, lắp đặt thiết bị: Trang bị 01 hệ thống màn hình điện tử ngoài trời, sử dụng công nghệ Led Diode gồm 02 màn hình Led, mỗi màn hình có diện tích 30m2;

+ Phần xây dựng: Xây dựng 01 hệ thống móng, trụ (loại 1 chân trụ), khung giá đỡ cho hệ thống màn hình Led.

- Thuộc dự án: Thiết lập cụm thông tin cơ sở tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình               Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020.

- Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian phát hành E-HSMT:  từ 09 giờ 00 phút ngày 27/10/2020 đến 07 giờ 30 ngày 30/10/2020.

- Địa điểm phát hành E-HSMT: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp. Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT, Số điện thoại: 02773873999, Fax: 0277 3873999, Email: stttt@dongthap.gov.vn.

- Giá bán một bộ E-HSMT: Hồ sơ mời thầu được phát hành miễn phí trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

- Thời gian đóng thầu: 07 giờ 30 phút ngày 30/10/2020.

- Thông báo có hiệu lực từ ngày 27/10/2020.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Thúy Kiều.