Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp.

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp.

TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 9: Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý GIS dùng chung cấp Tỉnh.

Nội dung: Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý GIS dùng chung cấp Tỉnh.

 Thuộc dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp.

Văn bản phê duyệt: 127/QĐ-STTTT ngày 27/11/2019, ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.

Giá gói thầu: 4.262.592.000.đồng.

Giá trúng thầu: 2.150.000.000 đồng

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Sao Bắc Đẩu – Bản Đồ Việt (Liên danh Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu và Công ty TNHH Giải pháp và công nghệ Bản Đồ Việt).

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (được tính liên tục cả ngày nghỉ, lễ theo quy định).