Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo mời thầu dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp

TÊN GÓI THẦU: Xây dựng các cơ sở dữ liệu nền tảng cơ bản.

Số hiệu Gói thầu: Gói thầu số 8.

Nội dung: Thu thập và nhập liệu các cơ sỡ dữ liệu nền tảng cơ bản (bảng mã dùng chung; thủ tục hành chính; đơn vị hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; doanh nghiệp, dân cư).

Thuộc dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp.

Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tập trung của tỉnh.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 29/10/2019 đến 14 giờ 30 phút, ngày 08/11/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp. Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT.

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 VNĐ.

Thời gian đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 08/11/2019

Thông báo có hiệu lực từ ngày 23/10/2019.