Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự toán: Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng và phụ kiện.

Chi tiết bài viết Chuyên mục đấu thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự toán: Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng và phụ kiện.

TÊN GÓI THẦU: Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng và phụ kiện.

Nội dung: Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng và phụ kiện.

Thuộc dự toán: Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng và phụ kiện.

Văn bản phê duyệt: 79/QĐ-STTTT ngày 21/6/2021, ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.

Giá gói thầu: 727.278.800 đồng.

Giá trúng thầu: 726.000.000 đồng.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Toyota Cần Thơ; địa chỉ: Số K2-0, đường Võ Nguyên Giáp, KV Thạnh Thuận, P. Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 20 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (được tính liên tục cả ngày nghỉ, lễ theo quy định).

                               Thúy Kiều.