Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua xe ô tô phục vụ công tác chung của Sở Thông tin và Truyền thông

Chi tiết bài viết Chuyên mục đấu thầu

Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua xe ô tô phục vụ công tác chung của Sở Thông tin và Truyền thông

TÊN GÓI THẦU: Mua xe ô tô phục vụ công tác chung của Sở Thông tin và Truyền thông 

Nội dung: Mua xe ô tô phục vụ công tác chung của Sở Thông tin và Truyền thông

Thuộc dự toán: Mua xe ô tô phục vụ công tác chung của Sở Thông tin và Truyền thông.

Nguồn vốn: nguồn quản lý hành chính đã giao năm 2023.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh (qua mạng).

Thời gian phát hành E-HSMT: Từ 17 giờ 35 phút, ngày 10/7/2023 đến 09 giờ 00 phút, ngày 17/7/2023.

Địa điểm phát hành E-HSMT: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp; Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT, Số điện thoại: 02773873999, Fax: 0277 3873999, Email: stttt@dongthap.gov.vn.

Giá bán một bộ E-HSMT: Hồ sơ mời thầu được phát hành miễn phí trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Thời gian đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 17/7/2023.

Thông báo có hiệu lực từ ngày: 10/7/2023.

                                                                                                                           Thúy Kiều.