Xuất bản thông tin

null Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Tập huấn, diễn tập và đánh giá an toàn thông tin cho toàn bộ Trung tâm tích hợp dữ liệu và 10 hệ thống mạng LAN của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chi tiết bài viết Tin tức

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Tập huấn, diễn tập và đánh giá an toàn thông tin cho toàn bộ Trung tâm tích hợp dữ liệu và 10 hệ thống mạng LAN của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC)

- Địa chỉ: Số 206 - 02 tầng 2 tòa nhà N01A Golden land, 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- Giá trúng thầu: 842.900.000 đồng 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 35 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Quyết định phê duyệt: số 201/QĐ-STTTT ngày 22/11/2021 của Sở TT&TT.