Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2

Chi tiết bài viết Chuyên mục đấu thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự toán: Thuê dịch vụ đánh giá, giám sát an toàn hệ thống thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và hệ thống mạng của sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp.

TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 2: Đánh giá an toàn thông tin cho toàn bộ Trung tâm tích hợp dữ liệu và 10 hệ thống mạng LAN của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Nội dung: Đánh giá an toàn thông tin cho toàn bộ Trung tâm tích hợp dữ liệu và 10 hệ thống mạng LAN của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Thuộc dự án: Thuê dịch vụ đánh giá, giám sát an toàn hệ thống thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và hệ thống mạng của sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Văn bản phê duyệt: 543/QĐ-STTTT ngày 02/11/2020, ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.

Giá gói thầu: 649.000.000 đồng.

Giá trúng thầu: 636.020.000 đồng.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS. Địa chỉ: Số 8, Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Thúy Kiều.