Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp.

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo mời thầu dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp.

TÊN GÓI THẦU: Nâng cấp hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Số hiệu gói thầu: Gói thầu số 10.

Nội dung: Nâng cấp hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Thuộc dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp.

Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tập trung của tỉnh.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi (qua mạng).

Thời gian phát hành HSMT: từ 11giờ 00 phút, ngày 13 tháng 09 năm 2019 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 09 năm 2019. (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành HSMT: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp. Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT, Số điện thoại: 02773873999, Fax: 0277 3873999, Email: stttt@dongthap.gov.vn.

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: Hồ sơ mời thầu được phát hành miễn phí trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Thời gian đóng thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 30/9/2019.

Thông báo có hiệu lực từ ngày 13/9/2019.