Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Chuyên mục đấu thầu

Thông báo mời thầu dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp

 

Thông báo mời thầu dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử Tỉnh.

TÊN GÓI THẦU: Gói số 1-BS: Mua sắm thiết bị phần cứng cho Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh (theo Danh mục thiết bị tại Báo cáo số 2003/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 20/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Nội dung: Nâng cấp hệ thống server chassis và hệ thống lưu trữ: khung máy chủ, máy chủ, thiết bị lưu trữ, tủ rack, bổ sung ổ cứng cho SAN hiện hữu, nâng cấp license cho SAN switch, đĩa cứng cho thiết bị lưu trữ offline; Hệ thống lưu điện, tủ điện; Điều hòa; tường lửa; Hệ thống sàn nâng; máy tính vận hành phục vụ cho vận hành Hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu Tỉnh.

Thuộc dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử Tỉnh.

Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tập trung do tỉnh quản lý và phân bổ.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi (qua mạng).

Thời gian phát hành E-HSMT: Từ 19 giờ 28 phút, ngày 28/8/2020 đến 10 giờ 30 phút, ngày 08/9/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành E-HSMT: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp. Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT, Số điện thoại: 02773873999, Fax: 0277 3873999.

Giá bán một bộ E-HSMT: Hồ sơ mời thầu được phát hành miễn phí trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Thời gian đóng thầu: 10 giờ 30 phút, ngày 08/9/2020.

Thông báo có hiệu lực từ ngày: 28/8/2020.