Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu dự toán: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở

Chi tiết bài viết Chuyên mục đấu thầu

Thông báo mời thầu dự toán: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở

TÊN GÓI THẦU: Mua sắm thiết bị thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở”.

Thuộc dự toán: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở.

Nguồn vốn: Kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 tiếp tục thực hiện.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi (qua mạng).

Thời gian phát hành E-HSMT: Từ 22 giờ 51 phút, ngày 11/11/2022 đến 09 giờ 00 phút, ngày 22/11/2022.

Địa điểm phát hành E-HSMT: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp. Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT, Số điện thoại: 02773873999, Fax: 0277 3873999, Email: stttt@dongthap.gov.vn.

Giá bán một bộ E-HSMT: Hồ sơ mời thầu được phát hành miễn phí trên website https://muasamcong.mpi.gov.vn.

Thời gian đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 22/11/2022.

Thông báo có hiệu lực từ ngày: 11/11/2022.

                       Thúy Kiều