Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả chào giá mua sắm tài sản Gói thầu: Mua máy lạnh Panasonic

Chi tiết bài viết Chuyên mục đấu thầu

Thông báo kết quả chào giá mua sắm tài sản Gói thầu: Mua máy lạnh Panasonic

TÊN GÓI THẦU: Gói thầu: Mua máy lạnh Panasonic

Nội dung: Mua máy lạnh Panasonic.

Thuộc dự toán: Kinh phí giao không thực hiện chế độ tự chủ năm 2023

Văn bản phê duyệt: 69/QĐ-STTTT ngày 12/6/2023, ông Đoàn Thanh Bình Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.

Giá gói thầu: 47.000.000 đồng.

Giá trúng thầu: 47.000.000 đồng.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.

Đơn vị trúng thầu: Cửa hàng Điện nước điện lạnh Tiến Hưng; Địa chỉ: 1B, Đường Lê Thị Riêng, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 10 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

                                                                                                                         

Thúy Kiều.