Xuất bản thông tin

null Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Chuyển đổi IPv6 cho Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh”

Chi tiết bài viết Tin tức

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Chuyển đổi IPv6 cho Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh”

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Chuyển đổi IPv6 cho Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh”, cụ thể như sau:

- Tên đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TURBO – Địa chỉ: Tầng 5, Khối A – Tòa nhà WASECO số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giá trúng thầu: 198.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi tám triệu đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày (được tính liên tục cả ngày nghỉ, lễ theo quy định kể từ ngày ký hợp đồng).

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.