Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả lựa chào hàng cạnh tranh rút gọn dự toán: Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho 08 xã biên giới

Chi tiết bài viết Chuyên mục đấu thầu

Thông báo kết quả lựa chào hàng cạnh tranh rút gọn dự toán: Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho 08 xã biên giới

TÊN GÓI THẦU: Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho 08 xã biên giới.

Nội dung: Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho 08 xã biên giới

Thuộc dự toán: Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho 08 xã biên giới.

Văn bản phê duyệt: 647/QĐ-STTTT ngày 10/12/2020, ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.

Giá gói thầu: 200.000.000 đồng

Giá trúng thầu: 199.980.000 đồng.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Ngọc, Địa chỉ: Số 16/6 Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 13 ngày, kể từ ngày 11/12/2020 đến 24/12/2020

Thúy Kiều.