Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở năm 2020.

Chi tiết bài viết Chuyên mục đấu thầu

Thông báo mời thầu dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở năm 2020.

TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 02: Tăng cường cơ sở vật chất cho Đài truyền thanh 17 xã Nông thôn mới.

Nội dung: Đầu tư mua sắm thiết bị truyền thanh không dây ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông và thiết bị phụ trợ cho 17 xã Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Thuộc dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở năm 2020.

Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới năm 2020.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi (qua mạng).

Thời gian phát hành E-HSMT: Từ 22 giờ 29 phút, ngày 27/10/2020 đến 08 giờ 30 phút, ngày 07/11/2020.

Địa điểm phát hành E-HSMT: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp. Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT, Số điện thoại: 02773873999, Fax: 0277 3873999, Email: stttt@dongthap.gov.vn.

Giá bán một bộ E-HSMT: Hồ sơ mời thầu được phát hành miễn phí trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Thời gian đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 07/11/2020.

Thông báo có hiệu lực từ ngày: 27/10/2020.

                                                                                                                                  Thúy Kiều.