Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo mời thầu dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp

TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 11: Xây dựng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho các lĩnh vực.

Nội dung: Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 bao gồm phần mềm hỗ trợ xử lý nghiệp vụ trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp, theo danh sách dịch vụ công trực tuyến tại thời điểm triển khai gói thầu

Thuộc dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp.

Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tập trung của tỉnh.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 24/7/2019 đến 14 giờ 30 phút, ngày 16/8/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp. Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT.

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 VNĐ.

Thời gian đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 16/8/2019.

Thông báo có hiệu lực từ ngày 24/7/2019.