Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu dự toán

Chi tiết bài viết Chuyên mục đấu thầu

Thông báo mời thầu dự toán

Thông báo mời thầu dự toán: Thuê dịch vụ đánh giá, giám sát an toàn hệ thống thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và hệ thống mạng của sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp.

TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 2: Đánh giá an toàn thông tin cho toàn bộ Trung tâm tích hợp dữ liệu và 10 hệ thống mạng LAN của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Nội dung: Đánh giá an toàn thông tin cho toàn bộ Trung tâm tích hợp dữ liệu và 10 hệ thống mạng LAN của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Thuộc dự toán: Thuê dịch vụ đánh giá, giám sát an toàn hệ thống thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và hệ thống mạng của sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp kinh tế đã giao đầu năm 2020.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi (qua mạng).

Thời gian phát hành E-HSMT: Từ 16 giờ 30 phút, ngày 9/10/2020 đến 09 giờ 00 phút, ngày 20/10/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành E-HSMT: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp. Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT, Số điện thoại: 02773873999, Fax: 0277 3873999, Email: stttt@dongthap.gov.vn.

Giá bán một bộ E-HSMT: Hồ sơ mời thầu được phát hành miễn phí trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Thời gian đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 20/10/2020.

Thông báo có hiệu lực từ ngày: 09/10/2020.

Thúy Kiều.