Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh Gói thầu: Camera hội nghị truyền hình

Chi tiết bài viết Chuyên mục đấu thầu

Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh Gói thầu: Camera hội nghị truyền hình

 

TÊN GÓI THẦU: Camera hội nghị truyền hình.

Nội dung: Camera hội nghị truyền hình.

Thuộc dự toán: Kinh phí quản lý hành chính đã giao dự toán năm 2021.

Văn bản phê duyệt: Quyết định số 82/QĐ-STTTT ngày 28/6/2021 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.

Giá gói thầu: 35.000.000 đồng.

Giá trúng thầu: 29.150.000 đồng.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.

Đơn vị trúng thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn ESAT, địa chỉ: Số 42, Đường 3, Khu C Bông Sao, P. 5, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

                                                                                                                                

Thúy Kiều.