Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: học sinh mầm non và tiểu học đi học trở lại từ ngày 11/5.

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp: học sinh mầm non và tiểu học đi học trở lại từ ngày 11/5.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thống nhất cho học sinh các khối lớp: 6, 7, 8, 10, 11 và học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trung tâm dạy nghề, trung cấp nghề, trường cao đẳng) đi học trở lại từ ngày 04/5; học sinh mầm non và tiểu học đi học trở lại từ ngày 11/5.

 

Tuỳ theo tình hình thực tế từng cơ sở giáo dục thực hiện việc giảm, giãn số học sinh, học viên, sinh viên trong phòng học; bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể; chia ca, kết hợp học trực tuyến; thường xuyên theo dõi sức khoẻ học sinh, học viên, sinh viên, giáo viên, trường hợp phát hiện có biểu hiện sốt, ho, khó thở cần thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và cơ quan y tế địa phương.

Ngọc Hân