Xuất bản thông tin

null Người nổi tiếng nói về sách

Chi tiết bài viết Tin tức

Người nổi tiếng nói về sách

Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4 là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh giá trị của sách và sự đóng góp của các tác giả cho sự ra đời của những cuốn sách giá trị.

 

Nguồn TTXVN