Xuất bản thông tin

null Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, danh mục vị trí việc làm của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, danh mục vị trí việc làm của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

Ngày 26/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, danh mục vị trí việc làm của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã phê duyệt tổng cộng có 45 vị trí việc làm công chức của Sở Thông tin và Truyền thông, trong đó: Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành: 08 vị trí; Nhóm nghiệp vụ chuyên ngành: 18 vị trí; Nhóm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung: 16 vị trí và Nhóm hỗ trợ, phục vụ: 03 vị trí.

 Danh mục vị trí việc làm và ngạch công chức tương ứng và cơ cấu ngạch công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý xem chi tiết tại Quyết định kèm theo./.

An Nhiên