Xuất bản thông tin

null Những kết quả nổi bật sau 02 năm thực hiện Đề án thí điểm Thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Những kết quả nổi bật sau 02 năm thực hiện Đề án thí điểm Thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày 30/6/2022, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã ký ban hành Quyết định số 692/QĐ-UBND-HC ban hành Đề án thí điểm thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, mỗi huyện, thành phố lựa chọn 01 khóm/ấp trên địa bàn để thí điểm thành lập 01 Tổ Công nghệ số cộng đồng. Trong đó, lực lượng Đoàn thanh niên đóng vai trò nòng cốt cùng một số tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương phù hợp với tình hình thực tế. Tổ công nghệ số cộng đồng là lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn dân, ở gần dân, sát dân và là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số từ tỉnh, huyện đến xã, phường, thị trấn, khóm, ấp, qua đó cập nhật kiến thức cho người dân, thúc đẩy người dân sử dụng nền tảng số, công nghệ số, đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; là lực lượng tham gia hiệu quả vào mạng lưới công nghệ số cộng đồng trên phạm vi toàn quốc do Bộ Thông tin và Truyền thông điều phối chung.

Sau 02 năm triển khai thực hiện Đề án thí điểm thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã đạt được những kết quả nổi bật như sau:

1. Về quy mô: Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã thành lập 506 Tổ cấp khóm, ấp và 19 Tổ cấp xã, phường.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu: Các Tổ Công nghệ số cộng đồng đã có nhiều nổ lực, thực hiện vượt 03 chỉ tiêu đã đề ra, cụ thể:

- Số lượt người dân cài đặt ứng dụng e-Đồng Tháp: 6.800 lượt, đạt 141,6%.

- Số lượt người dân cài đặt ví điện tử: 4.292 lượt, đạt 143,1%.

- Số lượng cửa hàng, dịch vụ sử dụng thanh toán điện tử: 739 cửa hàng, dịch vụ, đạt 154%.

3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác theo nhu cầu thực tế:

- Số lượng người dân được hướng dẫn tạo tài khoản và hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến: 21.438 lượt hướng dẫn và nộp hồ sơ.

 - Số lượng người dân được hướng dẫn thanh toán trực tuyến và có phát sinh hồ sơ thanh toán trực tuyến: 4.659 hồ sơ.

 - Hỗ trợ người dân cài đặt VNeID: 46.189 lượt.

- Triển khai các ứng dụng khác như Y tế Đồng Tháp, VSSID, Sim chính chủ: 10.303 lượt.

Mô hình này đã được Bộ Thông tin và Truyền thông đưa vào bài học kinh nghiệm, tiêu biểu trong triển khai Tổ Công nghệ số cộng đồng cho các tỉnh, thành phố tham khảo, là sự minh chứng cho “Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền các cấp với các tổ chức đoàn thể và lựa chọn đúng đối tượng nhiệt huyết, đam mê để tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng”. Đồng thời, Đồng Tháp có 01 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng được vinh dự tham dự Hội nghị chào mừng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023 tại Thủ đô Hà Nội.

An Nhiên