Xuất bản thông tin

null Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp điều động bổ nhiệm nhân sự

Chi tiết bài viết Tin tức

Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp điều động bổ nhiệm nhân sự

Chiều ngày 17 tháng 02 năm 2020, ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp đã trao quyết định điều động bổ nhiệm một số cán bộ các phòng chuyên môn thuộc Sở.        

      

            Cụ thể điều động bổ nhiệm có thời hạn bà Vũ Thị Thu Hường, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính giữ chức Trưởng phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản; điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Phong, Phó trưởng phòng Công nghệ thông tin, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, đồng thời điều động ông Lê Quang Hiệp, chuyên viên Phòng Bưu chính – Viễn thông, nhận nhiệm vụ tại Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản.

Việc điều động bổ nhiệm nhân sự đợt này là nhằm sắp xếp, củng cố lại một số vị trí, đặc biệt là vị trí lãnh đạo chủ chốt của Sở, đảm bảo nhân lực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ.

Giám đốc Sở Đoàn Thanh Bình cũng đề nghị các đồng chí trên cương vị mới, cố gắng phát huy hơn nữa, chủ động sáng tạo, đề xuất nhiều giải pháp mới, đột phá tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý tốt lĩnh vực thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh./.

                     NTT