Xuất bản thông tin

null Sở Thông tin và Truyền thông tuyển dụng viên chức Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Sở Thông tin và Truyền thông tuyển dụng viên chức Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp năm 2022

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

1. Vị trí, số lượng tuyển dụng

a) Vị trí: An toàn thông tin hạng III (mã số V.11.05.11).

+ Số lượng: 02 người.

b) Vị trí: Công nghệ thông tin hạng III (mã số V.11.06.14).

+ Số lượng: 10 người.

Chi tiết thông báo tuyển dụng và Phiếu đăng ký dự tuyển tải về tại đây.