Xuất bản thông tin

null Những điều cần biết tại Đồng Tháp đến hết 22/4/2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Những điều cần biết tại Đồng Tháp đến hết 22/4/2020

Với mục tiêu bảo vệ tốt nhất sức khỏe của nhân dân và bảo đảm sản xuất, kinh doanh trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo: