Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Người đứng đầu địa phương, doanh nghiệp chịu trách nhiệm nếu để lây lan Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp: Người đứng đầu địa phương, doanh nghiệp chịu trách nhiệm nếu để lây lan Covid-19

Chính quyền địa phương và người đứng đầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chịu trách nhiệm về việc để lây lan dịch bệnh trên địa bàn, phạm vi mình quản lý.


Các cơ quan thông tin đại chúng chú trọng thông tin về các tấm lòng nhân ái, tấm gương tốt tích cực hưởng ứng công tác phòng, chống dịch và lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Mị