Xuất bản thông tin

null Việt Nam đã có 262 ca mắc COVID-19 (Từ 23/1 đến 6h ngày 13/4/2020).

Chi tiết bài viết Tin tức

Việt Nam đã có 262 ca mắc COVID-19 (Từ 23/1 đến 6h ngày 13/4/2020).

Tính đến 6h ngày 13/4/2020, Việt Nam đã ghi nhận 262 ca mắc COVID-19.

 

Nguồn TTXVN