Xuất bản thông tin

null Trang bị phương tiện truyền thông tại khu cách ly y tế tập trung

Chi tiết bài viết Tin tức

Trang bị phương tiện truyền thông tại khu cách ly y tế tập trung

Việc này nhằm tạo tâm lý thoải mái, nâng cao sức khoẻ tinh thần người dân và khuyến khích người dân hợp tác với chính quyền trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là tại Bệnh viện dã chiến, khu cách ly y tế tập trung.

 

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương trang bị thiết bị truyền thông dã chiến tại Bệnh viện dã chiến Trường Quân sự và các khu cách ly y tế tập trung: Phòng khám Đa khoa Quân dân y Giồng Găng, Trường Trung cấp nghề Hồng Ngự, Trung tâm Y tế Hồng Ngự (cơ sở cũ), Khu Ký túc xá (Phường 6, thành phố Cao Lãnh).

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung truyền thông phù hợp (bài hát, giới thiệu về Đồng Tháp, hướng dẫn nâng cao sức khoẻ, vệ sinh cá nhân...) tại Bệnh viện dã chiến Trường Quân sự và các khu cách ly y tế tập trung.

Nguồn dongthap.gov.vn