Xuất bản thông tin

null Cụm thi đua số 8 tổng kết thi đua năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Cụm thi đua số 8 tổng kết thi đua năm 2021

Chiều ngày 11/3/2022, Cụm thi đua số 8 (Cụm 8) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2021. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 12 điểm cầu thuộc 11 Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Cụm gồm: An Giang, Long An, Hậu Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, Kiên Giang, Cà Mau, Bến Tre, Sóc Trăng và 01 điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang là Cụm trưởng, chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng của Cụm 8, nhìn chung trong năm 2021 mặc dù diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cơ quan, đơn vị trong Cụm vừa đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh vừa phải đảm bảo công tác quản lý nhà nước của ngành, tuy nhiên các đơn vị đều nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. 12/12 đơn vị trong Cụm đã triển khai tốt phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành thông tin và Truyền thông và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh.

            

 

Căn cứ thành tích đạt được của các đơn vị và kết quả bình xét thi đua năm 2021, Cụm 8 thống nhất đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ Thi đua cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang; tặng Bằng khen Bộ Thông tin và Truyền thông cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre.

Tại hội nghị, các Sở Thông tin và Truyền thông trong Cụm cũng đã ký kết giao ước thi đua năm 2022, phấn đấu thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông: Toàn ngành Thông tin và Truyền thông thi đua, đổi mới sáng tạo, đi đầu thực hiện chuyển đổi số để phát triển bền vững”. Cụm cũng thống nhất bầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp làm Cụm trưởng, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long làm Cụm phó để tiếp tục điều hành triển khai nhiệm vụ thi đua của Cụm trong năm 2022.

                              thao@nguyen