Xuất bản thông tin

null Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tổ chức công bố Quyết định sáp nhập CĐCS Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông vào CĐCS Sở Thông tin và Truyền thông

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tổ chức công bố Quyết định sáp nhập CĐCS Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông vào CĐCS Sở Thông tin và Truyền thông

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam, căn cứ quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Đồng Tháp khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và tổ chức các hoạt động của CĐCS Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông và CĐCS Sở Thông tin và Truyền thông. Sáng ngày 26/02/2021, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tổ chức công bố Quyết định sáp nhập CĐCS Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông vào CĐCS Sở Thông tin và Truyền thông.

Đến dự buổi công bố quyết định gồm có:

- Đ/c Phan Văn Lưỡng, UV.BTV LĐLĐ Tỉnh, Chủ tịch CĐVC

- Đ/c Đoàn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở

- Đ/c Vũ Thị Thu Hường, Phó Bí thư Đảng ủy Sở

- Các đồng chí Ban Chấp hành công đoàn và các tổ trưởng, tổ phó  CĐCS Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Sau khi sáp nhập công đoàn Trung tâm vào công đoàn Sở sẽ góp phần  hữu ích trong việc huy động nguồn lực tham gia các hoạt động phong trào, tăng cường sự gắng kết giữa CĐV của Sở và của Trung tâm nhiều hơn, phong trào thi đua sắp tới của CĐCS Sở Thông tin và Truyền thông sẽ mạnh hơn trước.

 

 

Một số hình ảnh của buổi lễ công bố Quyết định sáp nhập 

Thanh Trúc