Xuất bản thông tin

null Đưa sản phẩm OCOP của tỉnh, sản phẩm khởi nghiệp, đặc sản Đồng Tháp lên sàn giao dịch thương mại điện tử của doanh nghiệp bưu chính.

Chi tiết bài viết Tin tức

Đưa sản phẩm OCOP của tỉnh, sản phẩm khởi nghiệp, đặc sản Đồng Tháp lên sàn giao dịch thương mại điện tử của doanh nghiệp bưu chính.

Chiều ngày 19/3/2021, tại Phòng họp trực tuyến Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Lâm Thanh Thủy chủ trì cuộc họp, bàn về giải pháp đưa sản phẩm OCOP của tỉnh, sản phẩm khởi nghiệp, đặc sản Đồng Tháp lên sàn giao dịch thương mại điện tử của doanh nghiệp bưu chính, đẩy mạnh bưu chính chuyển phát trên địa bàn tỉnh.

     Đến dự họp còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị gồm: Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bưu điện tỉnh Đồng Tháp, Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel - Chi nhánh Đồng Tháp, Hợp tác xã Đặc sản Đồng Tháp.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Lâm Thanh Thủy

trao đổi với 2 doanh nghiệp bưu chính

     Sau khi nghe Bưu điện tỉnh giới thiệu về sàn thương mại điện tử Postmart và Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel - Chi nhánh Đồng Tháp giới thiệu về Voso, ý kiến của lãnh đạo Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hợp tác xã Đặc sản Đồng Tháp, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Lâm Thanh Thủy đã định hướng và thống nhất giải pháp đẩy mạnh hoạt động sàn giao dịch điện tử của 2 doanh nghiệp bưu chính, trong đó chú trọng việc kết nối với doanh nghiệp, nhà cung cấp để đưa lên sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền… đảm bảo hàng hóa phong phú đa dạng, đạt chất lượng. Bên cạnh đó, yếu tố tiện lợi cho người tiêu dùng cần được quan tâm như thanh toán trực tuyến, thời gian chuyển phát nhanh đồng thời giá cước chuyển phát phải phù hợp; công tác giới thiệu quảng bá, an toàn thông tin, chính sách hỗ trợ khi tham gia gian hàng trên sàn thương mại điện tử cũng là yếu tố quan trọng, mục đích không những hỗ trợ cho doanh nghiệp mà người dân, người trực tiếp sản xuất vẫn có thể tham gia cung cấp hàng hóa trên sàn thương mại này.

     Dự kiến trong Quý II năm 2021, sẽ chính thức ra mắt hai sàn thương mại điện tử trên tại tỉnh Đồng Tháp.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chụp ảnh chung thể hiện sự quyết tâm trong phối hợp

DDT