Xuất bản thông tin

null Hội nghị Giao ban báo chí tháng 4 năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị Giao ban báo chí tháng 4 năm 2020

       Chiều ngày 05/5/2020, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 4 năm 2020, với sự có mặt của đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Ảnh: Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Hội nghị

Trong tháng 4/2020, các cơ quan báo chí bám sát và thực hiện tuyên truyền có hiệu quả các sự kiện thời sự, tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của địa phương. Xây dựng nhiều bài viết, phóng sự chất lượng, tuyên truyền đầy đủ, đậm nét các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh trong tháng 4 năm 2020. Đặc biệt báo chí thực hiện đúng định hướng tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, tiếp tục tuyên truyền đậm nét, cập nhật, phản ánh xuyên suốt tình hình, diễn biến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tỉnh, trong nước và trên thế giới, tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; công tác đền ơn đáp nghĩa, các chương trình an sinh xã hội, an toàn giao thông...

Tại Hội nghị, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh được cung cấp các nội dung trọng tâm như: Tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh; thông tin về tình hình, chủ trương, chính sách mới; công tác phòng không nhân dân năm 2020; các nội dung về Chương trình Cầu Truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh, Ý chí Việt Nam” nhân kỷ niệm 130 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); tình hình điều trị bệnh lao ở Đồng Tháp như thế nào, nhất là công tác giảng gia…; việc chuyển đổi giống cây trồng trên địa bàn tỉnh, nhất là trong thời điểm khô hạn hiện nay; công tác khôi phục lại sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới; việc tái đàn gắn với tái cơ cấu chăn nuôi heo sau dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi giai đoạn 2020-2025 trong tỉnh; tình hình dịch cúm gia cầm và biện pháp xử lý của tỉnh.

Định hướng tuyên truyền tháng 5 năm 2020, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền: các nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 14, kết quả PCI 2019 của tỉnh Đồng Tháp, quan tâm tuyên truyền chương trình Cầu Truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh, Ý chí Việt Nam” nhân kỷ niệm 130 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), đại hội đảng các cấp; thông tin kịp thời về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh để người dân tăng tính phòng ngừa; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp và các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5 năm 2020.

Ngọc Hân