Xuất bản thông tin

null Người dân không chủ quan, lơ là phòng chống dịch COVID-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Người dân không chủ quan, lơ là phòng chống dịch COVID-19

Diễn biến dịch bệnh COVID-19 hiện vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố khó lường, nguy cơ lây nhiễm vẫn hiện hữu, nên người dân không được lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch.

 

Nguồn TTXVN