Xuất bản thông tin

null Đại hội Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp nhiệm kỳ 2023 – 2028: “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”

Chi tiết bài viết Tin tức

Đại hội Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp nhiệm kỳ 2023 – 2028: “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”

Chiều ngày 11/5/2023 Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. 100% công đoàn viên Sở được triệu tập tham dự đại hội. Đồng chí Lê Xuân Trường, Chủ tịch Công đoàn viên chức Tỉnh tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Theo Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn khóa IV trình Đại hội, nhiệm kỳ qua, nhờ sự nỗ lực phấn đấu của tập thể Ban Chấp hành và toàn thể công đoàn viên, Công đoàn đã triển khai thực hiện tốt các mặt hoạt động, đạt nhiều kết quả quan trọng, 100% các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hàng năm Công đoàn được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (năm 2020, 2021 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn khoá V nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 05 ủy viên, đồng chí Nguyễn Lâm Thanh Thủy được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 03 ủy viên, đồng chí Nguyễn Quốc Cường được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.            

                     

                               Ban Chấp hành Công đoàn khoá V ra mắt Đại hội

Đại hội cũng đã bầu 02 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức Tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động ra sức thi đua, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      NTT