Xuất bản thông tin

null Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn quản trị phần mềm phòng chống mã độc tập trung năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn quản trị phần mềm phòng chống mã độc tập trung năm 2023

Sáng ngày 20/10/2023, tại Hội trường Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tập huấn quản trị phần mềm phòng chống mã độc tập trung năm 2023. Tham dự tập huấn có khoảng 40 học viên là cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách CNTT của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp.

Hình ảnh buổi tập huấn

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kế hoạch mua sắm phần mềm phòng chống mã độc tập trung trên địa bàn tỉnh đáp ứng theo yêu cầu của Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại. Đồng thời, đây cũng là dịp để cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách CNTT các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về đảm bảo an toàn thông tin và công tác chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị.

@cvtien