Xuất bản thông tin

null Hội nghị sơ kết ngành thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị sơ kết ngành thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2023

Chiều ngày 04/8/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý ngành thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023.

Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Đại diện Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Lâm Thanh Thủy, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Sở chủ trì hội nghị.

Hội nghị được nghe các báo cáo tham luận triển khai công tác quản lý ngành tại các địa phương, cụ thể là kinh nghiệm triển khai đầu tư hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Cao Lãnh; Triển khai tiêu chí số 8 xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lấp Vò; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Thành báo cáo tham luận về chuyển đổi số.

Tại hội nghị, lãnh đạo các Phòng Văn hóa và Thông tin cũng tích cực trao đổi, báo cáo các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của địa phương trong triển khai nhiệm vụ của ngành thông tin và truyền thông.

Kết luận hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nguyễn Lâm Thanh Thủy ghi nhận ý kiến của lãnh đạo các Phòng Văn hóa và Thông tin, đề nghị địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm. Trong đó, tập trung các nội dung như: tăng cường quản lý hoạt động bưu chính, chuyển phát, đẩy mạnh chuyển trả kết quả qua bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến; kiểm tra, xử lý công trình tháp truyền thông không đảm bảo an toàn; tổ chức tốt truyền thông sự kiện, xử lý khủng hoảng thông tin; quan tâm các giải pháp chuyển đổi số, bồi dưỡng nhân lực chuyển đổi số; nâng cao Chỉ số DTI của địa phương. Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở tích cực quan tâm hỗ trợ cho địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ./.

                                                                                                                              NTT