Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3

Ngày 19/7/2020, Đội Thanh niên tình nguyện thành lập 2 Tổ đến xã Thông Bình, Tân Hộ Cơ, Tân Thành A và Bình Phú hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3.

Tại đây, Đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn cho 26 người dân tạo tài khoản Email; cách tạo 01 tài khoản công dân; các bước để nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3. Bên cạnh, còn lồng ghép tuyên truyền Tổng đài Thông tin dịch vụ công Đồng Tháp 1022 và dịch vụ Bưu chính công ích.. Qua đó, hỗ trợ nộp 18 hồ sơ trực tuyến công dân.

 

Qua hướng dẫn, nhằm giúp cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, giảm bớt chi phí và thời gian đi lại khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Từ đó, giúp người dân ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, đồng thời nâng cao số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm điện tử một cửa của Huyện.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng