Xuất bản thông tin

null Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo, biên giới và phòng không nhân dân

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo, biên giới và phòng không nhân dân

Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo, biên giới và phòng không nhân dân

Sáng ngày 14/5/2020, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp tổ chức hội nghị tuyên truyền về biển, đảo, biên giới và phòng không nhân dân cho hơn 70 đại biểu là cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh, Cục Thi hành án Tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy.  

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thượng tá Nguyễn Văn Minh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh và Thiếu tá Đặng Vũ Điền, Trưởng ban Phòng không, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh thông tin về tình hình biển, đảo Việt Nam, đặc biệt là công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới đất liền giữa Đồng Tháp và Campuchia; Thông tin chủ trương, đường lối, nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Qua đó giúp đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức nâng cao nhận thức hơn nữa về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo, biên giới, về phòng không nhân dân, từ đó thấy được trách nhiệm của bản thân và tích cực tham gia bảo vệ biển, đảo quê hương.

                                                                                                                 NTT