Xuất bản thông tin

null Chính sách mới ưu đãi phí, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền “.vn”

Chi tiết bài viết Tin tức

Chính sách mới ưu đãi phí, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền “.vn”

Đó là nội dung được quy định tại Thông tư số 20/2023/TT-BTC ngày 13/4/2023 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP). Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/06/2023. Theo đó, người dân được khuyến khích sở hữu tên miền quốc gia và tham gia vào không gian tên miền mới, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của kỷ nguyên số.                                           

Một số chính sách ưu đãi cụ thể như sau:

ØTừ ngày 01/6/2023 đến 31/12/2025: tổ chức, cá nhân được ưu đãi không thu phí, lệ phí trong 2 năm đầu trong các trường hợp:

     . Công dân Việt Nam từ 18 đến 23 tuổi đăng ký sử dụng tên miền “id.vn”

     . Doanh nghiệp mới thành lập 01 năm, hộ kinh doanh đăng ký sử dụng tên miền “biz.vn”

Ø Người dân được đăng ký sử dụng các tên miền mới như “ai.vn”, “id.vn”, “io.vn.

Ø Mức thu lệ phí đăng ký các tên miền quốc gia “.vn” giảm sâu từ 50% - 91,6%; Mức thu phí duy trì tên miền “.vn” giảm từ 30%-33%.

Ø Các tên miền được cấp sẽ được miễn phí các dịch vụ đi kèm (website, email, CV, blog…).

Chính sách ưu đãi trong đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia “.vn” nhằm tạo điều kiện, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tiếp cận, khai thác các giá trị của tên miền .vn gắn với các dịch vụ số để phát triển kinh tế số, xã hội số. Nhất là giới trẻ có thể trải nghiệm và nâng cao kỹ năng số, tìm kiếm cơ hội việc làm, kết nối cộng đồng thông qua việc tự mình xây dựng thương hiệu cá nhân trên Internet với website cá nhân gắn với tên miền “id.vn”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 NTT