Xuất bản thông tin

null Năm 2023 Bộ Thông tin và Truyền thông bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số gắn với vị trí việc làm

Chi tiết bài viết Tin tức

Năm 2023 Bộ Thông tin và Truyền thông bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số gắn với vị trí việc làm

Theo đó, đối tượng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các cơ quan báo chí, truyền thông và Tổ công nghệ số cộng đồng các địa phương. Việc bồi dưỡng được thực hiện trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà OneTouch của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nội dung các khóa học bao gồm: Tổng quan về chương trình Chuyển đổi số quốc gia; kiến thức nền tảng về chuyển đổi số; dữ liệu số; dữ liệu mở; nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu; quản trị dữ liệu; kết nối và chia sẻ dữ liệu; quản lý, đầu tư cho chuyển đổi số; kỹ năng an toàn trên môi trường số;…

Mục tiêu các khóa bồi dưỡng nhằm giúp cho Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các bộ, ngành, địa phương nâng cao nhận thức, phục vụ chỉ đạo và điều hành thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan, địa phương; Nâng cao năng lực tham mưu, thực thi chuyển đổi số cho nhân sự chuyên trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho đội ngũ lãnh đạo và nhân sự làm công tác chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí, truyền thông; Phổ cập kỹ năng số cơ bản và kỹ năng an toàn thông tin cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng.

Học viên đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số gắn với vị trí việc làm nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; khai thác, sử dụng dữ liệu số hiệu quả, góp phần đưa hoạt động của chính quyền, người dân và doanh nghiệp lên môi trường mạng một cách an toàn.

NTT (Ảnh nguồn: internet)