Xuất bản thông tin

null Phòng, chống dịch COVID-19 Những nỗ lực và sáng kiến của Việt Nam.

Chi tiết bài viết Tin tức

Phòng, chống dịch COVID-19 Những nỗ lực và sáng kiến của Việt Nam.

Ngay từ đầu dịch bệnh, Việt Nam đã tích cực, chủ động dẫn dắt và điều phối các nỗ lực chung của ASEAN và hợp tác với các Đối tác kiểm soát, ngăn chặn lây lan và giảm thiểu tác động kinh tế-xã hội của dịch bệnh.

 

Nguồn TTXVN