Xuất bản thông tin

null Thúc đẩy sử dụng tên miền quốc gia .vn tại tỉnh Đồng Tháp.

Chi tiết bài viết Tin tức

Thúc đẩy sử dụng tên miền quốc gia .vn tại tỉnh Đồng Tháp.

Sáng ngày 24/3/2021, tại Phòng họp trực tuyến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cùng với Nhà đăng ký tên miền .VN iNET triển khai Chương trình phối hợp thúc đẩy sử dụng tên miền quốc gia .vn tại tỉnh Đồng Tháp.

     Đồng chủ trì hội nghị có Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đoàn Thanh Bình và Trưởng Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh – Trung tâm Internet Việt Nam Đỗ Quang Trung, đến dự hội nghị còn có lãnh đạo Nhà đăng ký tên miền .VN iNET; lãnh đạo Phòng Bưu chính – Viễn thông, Phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đoàn Thanh Bình phát biểu tại hội nghị

     Sau khi trao đổi, thảo luận các bên đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp thúc đẩy sử dụng tên miền quốc gia .vn tại tỉnh Đồng Tháp, với nội dung: Phối hợp triển khai các hoạt động hướng dẫn, đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn”; phối hợp đảm bảo an toàn, an ninh trong việc sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và bảo vệ quyền lợi của người sử dụng theo quy định của pháp luật; thúc đẩy sử dụng tên miền quốc gia “.vn” trong các dịch vụ trực tuyến của các cơ quan nhà nước, báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, giáo dục, y tế, trang thương mại điện tử; triển khai các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên tên miền “.vn” trong hoạt động điều hành, quản lý, kinh doanh,… của các đơn vị; phối hợp khảo sát, trao đổi dữ liệu, thông tin về tình hình đăng ký, sử dụng tên miền “.vn” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp, Trung tâm Internet Việt Nam

và Nhà đăng ký tên miền .VN iNET ký kết chương trình phối hợp

     Thông qua chương trình phối hợp, nâng cao các chỉ số liên quan đến tên miền “.vn” của tỉnh Đồng Tháp thuộc bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia, bao gồm số tên miền “.vn” trên 1000 dân và tỷ lệ doanh nghiệp có website/cổng thông tin điện tử sử dụng tên miền “.vn”; hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng tại tỉnh Đồng Tháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình chuyển đổi số; tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác triển khai chỉ đạo điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với việc nâng cao chỉ số chuyển đổi số của tỉnh, phục vụ việc xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số.

DDT