Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Đó là tinh thần của những người dân Đất Sen hồng đang cùng với cả nước đẩy lùi đại dịch.

 

Đồng Tháp là hình ảnh của đất nước Việt Nam thu nhỏ với những con người sẵn sàng vì đại nghĩa, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân của mình để cùng chung tay với toàn xã hội, cùng cộng đồng để làm cho chủ trương của Đảng, Nhà nước được hiện thực hóa trên mảnh đất Sen hồng này một cách hết sức sinh động, sáng tạo.

Nguồn Cổng thông tin điện tử tỉnh