Xuất bản thông tin

null Xử lý nghiêm vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Chi tiết bài viết Tin tức

Xử lý nghiêm vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Lãnh yêu cầu Phòng Kinh tế thành phố phối hợp các ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các xã, phường thực hiện các đợt kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

Các hành vi nghiêm cấm như: Sử dụng điện, chất độc, chất nổ, ngư cụ cấm khai thác thủy sản, khai thác các loài thủy sản có kích thước nhỏ, khai thác trong mùa sinh sản.

Phòng Kinh tế thành phố cùng ngành chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát các quán ăn, nhà hàng, chợ, điểm kinh doanh, khu dân cư, hộ gia đình mua bán, nuôi, tàng trữ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm nhằm ngăn chặn, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; phối hợp rà soát, quản lý, truy xuất nguồn gốc các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm hiện có tại các cơ sở nuôi trồng, sản xuất, kinh doanh thủy sản.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân ủng hộ thực hiện kế hoạch thả cá, tái tạo, kịp thời bổ sung các giống loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; loài thủy sản có giá trị kinh tế; loài bản địa, đặc hữu vào vùng nước tự nhiên (sông, kênh, rạch) trên địa bàn thành phố v.v..

Nguồn: 480/UBND-KT

Nguyệt Ánh